ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର

ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣ Start Date End Date ଫାଇଲ
ଖଣ୍ଡପଡା ତହସିଲର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଲିଜ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୨୪୯ ତା: ୦୬/୦୬/୨୦୧୮

ଖଣ୍ଡପଡା ତହସିଲର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଲିଜ ନିମନ୍ତେ (୨୦୧୮-୨୦୧୯ ଠାରୁ ୨୦୨୨-୨୦୨୩) ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୪୪୯ ତା: ୦୬/୦୬/୨୦୧୮

11/06/2018 02/07/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (3 MB)
ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ନଂ ୧ ତା: ୦୧/୦୬/୨୦୧୮

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ର ଟେଣ୍ଡର ନୋଟିସ ନଂ ୧ ତା: ୦୧/୦୬/୨୦୧୮ ରେ ଔଷଧ ଓ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଣ ଏବଂ   ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆହ୍ଵାନ

01/06/2018 02/07/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (2 MB)
ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୭୦୧

ସହକାରୀ ବୟନଶିଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୭୦୧ ତା: ୨୪/୦୫/୨୦୧୮ ରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଉପକରଣ ଏବଂ ସୂତା ରଙ୍ଗ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ଵାନ

30/05/2018 26/06/2018 ଡାଉନଲୋଡ୍ (120 KB)
ସଂରକ୍ଷଣ କର