ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୧ ତା ୦୧/୦୧/୨୦୨୧

ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୧ ତା ୦୧/୦୧/୨୦୨୧
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୧ ତା ୦୧/୦୧/୨୦୨୧

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ

01/01/2021 08/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)