ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୩୩୬୨ ତା ୧୮/୧୨/୨୦୨୦

ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୩୩୬୨ ତା ୧୮/୧୨/୨୦୨୦
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଭଡା ସୂତ୍ରରେ ଗାଡି ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ନମ୍ବର ୩୩୬୨ ତା ୧୮/୧୨/୨୦୨୦

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ

21/12/2020 31/12/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)