ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୩୧ ତା: ୧୭/୦୯/୨୦୧୮ ରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସଏନପି ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ/ଗହମ ନବା ଆଣିବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୩୧ ତା: ୧୭/୦୯/୨୦୧୮ ରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସଏନପି ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ/ଗହମ ନବା ଆଣିବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୩୧ ତା: ୧୭/୦୯/୨୦୧୮ ରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସଏନପି ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ/ଗହମ ନବା ଆଣିବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୧୭୩୧ ତା: ୧୭/୦୯/୨୦୧୮ ରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସଏନପି ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ/ଗହମ ନବାଆଣିବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

18/09/2018 28/09/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)