ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୧୨୫୦ ତା: ୨୩/୦୭/୨୦୧୯ ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ “ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନା” ରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୧୨୫୦ ତା: ୨୩/୦୭/୨୦୧୯ ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ “ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନା” ରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୧୨୫୦ ତା: ୨୩/୦୭/୨୦୧୯ ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ “ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନା” ରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୧୨୫୦ ତା: ୨୩/୦୭/୨୦୧୯ ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ “ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନା” ରେ ବୁଣାକାରମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତତନ୍ତ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

26/07/2019 26/08/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (762 KB)