ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଚାର ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଚାରପତ୍ର, ପତାକା, ଚିହ୍ନପତ୍ର, ପ୍ରାଚୀର ଛବି ଆଦି ଛପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଚାର ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଚାରପତ୍ର, ପତାକା, ଚିହ୍ନପତ୍ର, ପ୍ରାଚୀର ଛବି ଆଦି ଛପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପ୍ରଚାର ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଚାରପତ୍ର, ପତାକା, ଚିହ୍ନପତ୍ର, ପ୍ରାଚୀର ଛବି ଆଦି ଛପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି।

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୬୩/ବିବିବିପି/୧୯ ତା: ୧୭/୦୮/୨୦୧୯ ରେ ପ୍ରଚାର ପତ୍ରିକା, ପ୍ରଚାରପତ୍ର, ପତାକା, ଚିହ୍ନପତ୍ର, ପ୍ରାଚୀର ଛବି ଆଦି ଛପିବା ନିମନ୍ତେ ଠିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆହ୍ଵାନ କରାଯାଉଛି।

26/08/2019 04/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (5 MB)