ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥରୀୟ କରୋନା ଗୃହରେ ଆସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ

ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥରୀୟ କରୋନା ଗୃହରେ ଆସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥରୀୟ କରୋନା ଗୃହରେ ଆସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଚୟନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ 14/08/2020 17/08/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)