ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆଗାଁ ତହସିଲର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଲିଜ ନିମନ୍ତେ ପତ୍ର ନଂ ୩୫୧୪ ତା: ୧୨/୦୯/୨୦୨୨।

ନୂଆଗାଁ ତହସିଲର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଲିଜ ନିମନ୍ତେ ପତ୍ର ନଂ ୩୫୧୪ ତା: ୧୨/୦୯/୨୦୨୨।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନୂଆଗାଁ ତହସିଲର ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ଲିଜ ନିମନ୍ତେ ପତ୍ର ନଂ ୩୫୧୪ ତା: ୧୨/୦୯/୨୦୨୨।

ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୂଆଗାଁ, ନୟାଗଡ଼।

13/09/2022 15/10/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)