ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୂଆଗାଁ ତହସିଲର ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୫୬୦ ତା: ୨୬/୦୯/୨୦୧୮

ନୂଆଗାଁ ତହସିଲର ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୫୬୦ ତା: ୨୬/୦୯/୨୦୧୮
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ନୂଆଗାଁ ତହସିଲର ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୫୬୦ ତା: ୨୬/୦୯/୨୦୧୮

ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୫୬୦ ତା: ୨୬/୦୯/୨୦୧୮ ରେ ନୂଆଗାଁ ତହସିଲକୁ ଆଇଟି ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

01/10/2018 10/10/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (61 KB)