ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନଂ ୨୫୯୩ / ସିଡିଭିଓ (ନୟାଗଡ଼) ତା୦୮/୦୯/୨୦୨୨ ରେ ଇଏସଭିଏଚଡି ଅଧୀନରେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ମାନବ ଶକ୍ତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନବ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି / ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନଂ ୨୫୯୩ / ସିଡିଭିଓ (ନୟାଗଡ଼) ତା୦୮/୦୯/୨୦୨୨ ରେ ଇଏସଭିଏଚଡି ଅଧୀନରେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ମାନବ ଶକ୍ତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନବ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି / ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଟେଣ୍ଡର କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନଂ ୨୫୯୩ / ସିଡିଭିଓ (ନୟାଗଡ଼) ତା୦୮/୦୯/୨୦୨୨ ରେ ଇଏସଭିଏଚଡି ଅଧୀନରେ ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ମାନବ ଶକ୍ତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମାନବ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି / ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ନୟାଗଡ଼।

08/09/2022 11/10/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)