ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ (ମୋରମ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ (ମୋରମ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ (ମୋରମ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ଜିଲ୍ଲା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟ (ମୋରମ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

16/01/2020 05/02/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)