ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କର ମନୋନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ

ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କର ମନୋନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ/ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କର ମନୋନୟନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ

ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ,ନୟାଗଡ଼

27/04/2020 30/04/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (249 KB)