ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନୟାଗଡ଼ର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୪୫ ତା ୧୮/୦୨/୨୦୧୯ ।

ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନୟାଗଡ଼ର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୪୫ ତା ୧୮/୦୨/୨୦୧୯ ।
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ନୟାଗଡ଼ର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୪୫ ତା ୧୮/୦୨/୨୦୧୯ ।

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୮୪୫ ତା ୧୮/୦୨/୨୦୧୯ ରେ ଆଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ୬୪୫ ତା ୦୭/୦୨/୨୦୧୯ ର ରଦ୍ଦକରଣ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ ।

18/02/2019 28/02/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (21 KB)