ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିଶନ ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୭୦୭ ତା: ୦୨/୧୧/୨୦୨୦ର ସଂଶୋଧୀତ ପତ୍ର

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିଶନ ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୭୦୭ ତା: ୦୨/୧୧/୨୦୨୦ର ସଂଶୋଧୀତ ପତ୍ର
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିଶନ ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବିଜ୍ଞାପନ ସଂଖ୍ୟା ୨୭୦୭ ତା: ୦୨/୧୧/୨୦୨୦ର ସଂଶୋଧୀତ ପତ୍ର

ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ନୟାଗଡ଼

05/11/2020 18/11/2020 ଦେଖନ୍ତୁ (461 KB)