ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନୟାଗଡ଼ର ଚିଠି ନଂ ୧୫୨୩ ତା ୩୧/୦୭/୨୦୧୮

ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନୟାଗଡ଼ର ଚିଠି ନଂ ୧୫୨୩ ତା ୩୧/୦୭/୨୦୧୮
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନୟାଗଡ଼ର ଚିଠି ନଂ ୧୫୨୩ ତା ୩୧/୦୭/୨୦୧୮

ଚିଠି ନଂ ୧୫୨୩ ତା ୩୧/୦୭/୨୦୧୮ ରେ ଜାତୀୟ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନୟାଗଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ଯରତ କର୍ମଚାରିମାନଙ୍କର ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାପନ ଆଦେଶ।

02/08/2018 20/08/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)