ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥାଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଁ ୯ ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି

ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥାଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଁ ୯ ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥାଇଥାନ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଁ ୯ ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି 23/07/2018 26/07/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (599 KB)