ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ସିଲାଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ

ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ସିଲାଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ
ଶୀର୍ଷକ ବିବରଣୀ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଫାଇଲ
ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ସିଲାଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୟାଗଡ଼

04/01/2021 25/01/2021 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)