ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୬୯୭ ତା ୦୩/୧୦/୨୦୧୯ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୫୫୫/ନିଜାରତ ତା: ୧୮/୦୯/୨୦୧୯ ନୂଆଗାଁ ତହସିଲକୁ ବାହାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି।

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୬୯୭ ତା ୦୩/୧୦/୨୦୧୯ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୫୫୫/ନିଜାରତ ତା: ୧୮/୦୯/୨୦୧୯ ନୂଆଗାଁ ତହସିଲକୁ ବାହାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୨୬୯୭ ତା ୦୩/୧୦/୨୦୧୯ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞାପନ ନଂ ୨୫୫୫/ନିଜାରତ ତା: ୧୮/୦୯/୨୦୧୯ ନୂଆଗାଁ ତହସିଲକୁ ବାହାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରାଯାଇଛି। 04/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (42 KB)