ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୯୮୫ ତା ୧୩/୦୯/୨୦୧୯ ରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସାହାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ।

ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୯୮୫ ତା ୧୩/୦୯/୨୦୧୯ ରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସାହାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୯୮୫ ତା ୧୩/୦୯/୨୦୧୯ ରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ସାହାଜ୍ୟ କରୁଥିବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଗ୍ରେଡେସନ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। 13/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (3 MB)