ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିରୁଡା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ମୌଜାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ନାମା ।

ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିରୁଡା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ମୌଜାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ନାମା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭିରୁଡା ଏବଂ ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ମୌଜାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ନାମା । 15/11/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (416 KB)