ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି।

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ନୟାଗଡ଼ ତରଫରୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। 27/10/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (959 KB)