ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିଶନ ନୟାଗଡ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ପଦବୀ ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ତାଲିକା ଚୟନ ତଥ୍ୟାବଳୀ

ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିଶନ ନୟାଗଡ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ପଦବୀ ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ତାଲିକା ଚୟନ ତଥ୍ୟାବଳୀ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମିଶନ ନୟାଗଡ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ପଦବୀ ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅନ୍ତିମ ତାଲିକା ଚୟନ ତଥ୍ୟାବଳୀ 15/10/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (589 KB)