ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଚିଠି ନଂ ୧୭୦ ତା ୧୪/୦୩/୨୦୧୯ ରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ନାମା ।

ଚିଠି ନଂ ୧୭୦ ତା ୧୪/୦୩/୨୦୧୯ ରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ନାମା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ଚିଠି ନଂ ୧୭୦ ତା ୧୪/୦୩/୨୦୧୯ ରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରାମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ନାମା । 16/03/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (1 MB)