ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଘରୋଇ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେ ୨୫ ଶତାଂଶ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ

ଘରୋଇ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେ ୨୫ ଶତାଂଶ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ଘରୋଇ ଅଣ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରେ ୨୫ ଶତାଂଶ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ନିଯମାବଳୀ-୯୩୧୭