ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ତହସିଲର ୭ ଗ୍ରାମର ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରର ଜଣ ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ଆଦେଶନାମା ।

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ତହସିଲର ୭ ଗ୍ରାମର ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରର ଜଣ ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ଆଦେଶନାମା ।
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ- ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂତନ ରେଳ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା ତହସିଲର ୭ ଗ୍ରାମର ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାରର ଜଣ ଶୁଣାଣୀ ପାଇଁ ଆଦେଶନାମା । 20/07/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (43 KB)