ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ଯୋଜନା ବିବରଣୀ

Filter Document category wise

ଫିଲଟର

ଯୋଜନା ବିବରଣୀ
ଶୀର୍ଷକ ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ/ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ୨୦୨୨-୨୩ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆରବିଏସକେ ମାଇକ୍ରୋଯୋଜନ । 26/04/2022 ଦେଖନ୍ତୁ (9 MB)
ଉପ ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭାଗ-୨ ର ୨୦୧୯-୨୦୨୧ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏଶନ। 01/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଉପ ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭାଗ-୧ ର ୨୦୧୯-୨୦୨୧ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏଶନ। 01/10/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (7 MB)
ଉପ ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓଡଗାଁର ୨୦୧୯-୨୦୨୧ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏଶନ । 18/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (6 MB)
ଉପ ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରଣପୁର ର ୨୦୧୯-୨୦୨୧ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏଶନ । 18/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଉପ ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦଶପଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣିଆ ତହସିଲର ୨୦୧୯-୨୦୨୧ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏଶନ । 18/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ଜିଲ୍ଲା ଉପ ନିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନୟାଗଡର ୨୦୧୯-୨୦୨୧ ପାଇଁ ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏଶନ । 18/09/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ୨୦୧୯-୨୦ । 10/04/2019 ଦେଖନ୍ତୁ (2 MB)
ଜିଲ୍ଲା ଜଳସେଚନ ଯୋଜନା District Irrigation Plan
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା(୨୦୧୮-୧୯) 26/05/2018 ଦେଖନ୍ତୁ (4 MB)