ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୋଲିସ୍

ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଥାନାର ବିବରଣୀ

ପୁଲିସ ଥାନାର  ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ.ନଂ ପଦବୀ ସି.ଇଉ.ଜି ନମ୍ବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ନମ୍ବର
ଏସ.ପି.ନୟାଗଡ଼ ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୦ ୦୬୭୫୩–୨୫୨୦୮୮
ଏସଡିପିଓ ,ନୟାଗଡ଼ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୩୮ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୨୬୦
ଏସଡିପିଓ , ଶରଣକୁଳ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୩୯ ୦୬୭୫୩-୨୫୧୭୧୪
ଏସଡିପିଓ ଖଣ୍ଡପଡା ୮୮୯୫୯-୯୯୯୦୯ ୦୬୭୫୭-୨୩୦୦୨୨
ନୟାଗଡ଼ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୬ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୧୦୦
ସଦର ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୬୧୬ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୯୦୦
ଇଟାମାଟି ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୩୦୨ ୦୬୭୫୩-୨୫୬୧୦୦
ନୂଆଗାଁ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୭ ୦୬୭୫୩-୨୬୩୦୨୮
ଦଶପଲ୍ଲାଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୪ ୦୬୭୫୭-୨୨୦୦୨୪
୧୦ ବାଣିଗୋଛା ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୧ ୦୬୭୫୭-୨୨୦୧୦୦
୧୧ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୩୬୯ ୦୬୭୫୩-୨୫୭୦୨୮
୧୨ ଓଡଗାଁ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୮ ୦୬୭୫୩-୨୬୦୦୨୮
୧୩ ରଣପୁର ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୯ ୦୬୭୫୫-୨୩୬୦୨୮
୧୪ ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ୮୮୯୫୯-୯୯୯୫୨
୧୫ ଖଣ୍ଡପଡା ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୩୦୩ ୦୬୭୫୭-୨୩୦୦୨୮
୧୬ ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୮ ୦୬୭୫୭-୨୩୮୦୨୪
୧୭ ଗଣିଆ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୯ ୦୬୭୫୭-୨୨୬୦୨୮

ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ

ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ  ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ.ନଂ ନାମ ପଦବୀ ସି.ଇଉ.ଜି ନମ୍ବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ଅଲେଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପହି ,ଆଇ.ପି.ଏସ ଏସ.ପି.ନୟାଗଡ଼ ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୦ ୦୬୭୫୩–୨୫୨୦୮୮
ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ(ଓପିଏସ-୧) ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି
ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରା ନାୟକ ଡି.ଏସ.ପି,ହେଡ କ୍ଵାର୍ଟର, ନୟାଗଡ଼ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୩୭
ମିସ ସୁଷମା ପ୍ରଧାନ ଡି.ଏସ.ପି,(ଆଇୟୁସିଏଡବ୍ଲୁ)
ଶ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ରାଓ, ଓପିଏସ ଡି.ଏସ.ପି,(ଆଇୟୁସିଏଡବ୍ଲୁ)
ମିସ ତପସ୍ଵିନୀ କହଁର, ଓପିଏସ ଡି.ଏସ.ପି,ଡିଆଇବି
ଶ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ  କୁମାର ସିହ୍, ଓପିଏସ ଏସଡିପିଓ ,ନୟାଗଡ଼ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୩୮ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୨୬୦
ଶ୍ରୀ କିରନ ହେମ୍ବ୍ରାମ, ଓପିଏସ ଏସଡିପିଓ , ଶରଣକୁଳ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୩୯ ୦୬୭୫୩-୨୫୧୭୧୪
ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ମଲ୍ଲିକ ,ଓପିଏସ ଏସଡିପିଓ ଖଣ୍ଡପଡା ୮୮୯୫୯-୯୯୯୦୯ ୦୬୭୫୭-୨୩୦୦୨୨
୧୦ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପୃଷ୍ଟି ଆର.ଆଇ ନୟାଗଡ଼
୧୧ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ନିଶାମଣି ମହାନ୍ତି ଡିଏଚଆରପିସି ନୟାଗଡ଼
୧୨ ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ଭୋଇ ଡିଏଚଆରପିସି ନୟାଗଡ଼
୧୩ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ମନୋରମା ମଲ୍ଲିକ ଡ଼ିଆଇବି, ନୟାଗଡ଼
୧୪ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ବିଶ୍ଵପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡ଼ିସିଆରବି ନୟାଗଡ଼
୧୫ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର କୁନାମଣି ଦେଇ ଆଇଏଏଚଟିଇଉ,ନୟାଗଡ଼
୧୬ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଜେନା ଆଇ.ଆଇ.ସି ନୟାଗଡ଼ ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୬ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୧୦୦
୧୭ ଏସ.ଆଇ ଡି.କେ.ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ ଆଇ.ଆଇ.ସି ସଦର ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୬ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୧୦୦
୧୮ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ପୁଷ୍ପଲତା ବେହେରା ଆଇ.ଆଇ.ସି,ନୂଆଗାଁ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୭ ୦୬୭୫୩-୨୬୩୦୨୮
୧୯ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଆଇ.ଆଇ.ସି,ବାଣିଗୋଛା ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୧ ୦୬୭୫୭-୨୨୦୧୦୦
୨୦ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ  ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଦଶପଲ୍ଲା ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୪ ୦୬୭୫୭-୨୨୦୦୨୪
୨୧ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ବିମଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଗଣିଆ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୯ ୦୬୭୫୭-୨୨୬୦୨୮
୨୨ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ବିଶ୍ଵଜିତ ରାଉତରାୟ ଆଇ.ଆଇ.ସି, ଇଟାମାଟି ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୩୦୨ ୦୬୭୫୩-୨୫୬୧୦୦
୨୩  ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା  ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଖଣ୍ଡପଡା ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୩୦୩ ୦୬୭୫୭-୨୩୦୦୨୮
୨୪ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜୟଦୀପ ମହାନ୍ତି ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଶରଣକୁଳ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୩୬୯ ୦୬୭୫୩-୨୫୭୦୨୮
୨୫ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ପୂର୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟାୟତ ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଓଡଗାଁ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୮ ୦୬୭୫୩-୨୬୦୦୨୮
୨୬ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଆଇ.ଆଇ.ସି,ରଣପୁର ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୯ ୦୬୭୫୫-୨୩୬୦୨୮
୨୭ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ମୁକେଶ କୁମାର ବେହେରା ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଚାନ୍ଦପୁର ଥାନା ୮୮୯୫୯-୯୯୯୫୨
୨୮ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜ୍ୟୋଟି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ଆଇ.ଆଇ.ସି, ଫତେଗଡ଼ ଥାନା ୯୪୩୮୯-୧୬୩୦୩ ୦୬୭୫୭-୨୩୦୦୨୮