ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ପୋଲିସ୍

ନୟାଗଡ ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାର ବିବରଣୀ

ଥାନାର ବିବରଣୀ

କ୍ରମିକ.ନଂ ନାମ ପଦବୀ ସି.ଇଉ.ଜି ନମ୍ବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ ନମ୍ବର
ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ,ଆଇ.ପି.ଏସ ଏସ.ପି.ନୟାଗଡ଼ ୦୬୭୫୩–୨୫୨୦୮୮
ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପାଢୀ,ଓ.ପି.ଏସ ଏସଡିପିଓ ,ନୟାଗଡ଼ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୩୮ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୨୬୦
ଶ୍ରୀ ସିଲଭେନସ ଟୋପ୍ପୋ, ଓପିଏସ ଏସଡିପିଓ , ଶରଣକୁଳ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୩୯ ୦୬୭୫୩-୨୫୧୭୧୪
ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ଵ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ,ଓପିଏସ ଏସଡିପିଓ ଖଣ୍ଡପଡା ୮୮୯୫୯-୯୯୯୦୯ ୦୬୭୫୭-୨୩୦୦୨୨
ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜୟଦୀପ ମହାନ୍ତି ଆଇ.ଆଇ.ସି ନୟାଗଡ଼ ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୬ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୧୦୦
ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଆର.ଆର ସାହୁ ଆଇ.ଆଇ.ସି ସଦର ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୬୧୬ ୦୬୭୫୩-୨୫୨୯୦୦
ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଇଟାମାଟି ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୩୦୨ ୦୬୭୫୩-୨୫୬୧୦୦
ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ମନୋରମା ମଲ୍ଲିକ ଆଇ.ଆଇ.ସି,ନୂଆଗାଁ ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୭ ୦୬୭୫୩-୨୬୩୦୨୮
ଇନସ୍ପେକ୍ଟରବିଶ୍ଵଜିତ ରାଉତରାୟ ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଦଶପଲ୍ଲା ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୪ ୦୬୭୫୭-୨୨୦୦୨୪
୧୦ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟାୟତt ଆଇ.ଆଇ.ସି,ବାଣିଗୋଛା ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୧ ୦୬୭୫୭-୨୨୦୧୦୦
୧୧ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର କିରଣ ହେମ୍ବରମ ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଶରଣକୁଳ ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୩୬୯ ୦୬୭୫୩-୨୫୭୦୨୮
୧୨ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରମିତା ଜେନା ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଓଡଗାଁ ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୮ ୦୬୭୫୩-୨୬୦୦୨୮
୧୩ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଆର.ଆର.ଦାସ ଆଇ.ଆଇ.ସି,ରଣପୁର ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୫୪୯ ୦୬୭୫୫-୨୩୬୦୨୮
୧୪ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜ୍ଯୋତି ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଚାନ୍ଦପୁର ପି.ଏସ ୮୮୯୫୯-୯୯୯୫୨
୧୫ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ବିମଳ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଆଇ.ଆଇ.ସି,ଖଣ୍ଡପଡା ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୩୦୩ ୦୬୭୫୭-୨୩୦୦୨୮
୧୬ ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଜି.ଏନ.ପଟ୍ଟନାୟକ ଫତେଗଡ଼ ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୮ ୦୬୭୫୭-୨୩୮୦୨୪
୧୭ ଏସ.ଆଇ ଡି.କେ.ଖଣ୍ଡାୟତରାୟ ଓ.ଆଇ.ସି,ଗଣିଆ ପି.ଏସ ୯୪୩୮୯-୧୬୨୯୯ ୦୬୭୫୭-୨୨୬୦୨୮