ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ତହସିଲ ଭାପୁର

 ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳ କ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ତାଲିକା

 ଭାପୁର ତହସିଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳ କ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ତାଲିକା
ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ନାମ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଆଇଁସିଆଖୋଲ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ବାଘୁଆପଲି
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ବାଇଗଣିଆ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ବଳଦିଆ ନୂଆଗାଁ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ବନ୍ଧଦୁଆର
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ବେତଖୋଲି
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଭଗବାନପୁର
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଭୋକିଲାପଡ଼ା
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ବୋରଗାଁ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଧଳାବନ୍ଧ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଧଳାବନ୍ଧ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଜାକଲାପଲୀ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ କାନକୁଟୁଳି ଖେସରା
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ କାଶିଆ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ କେଶରସିଂହ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଖଳିପାଟଣା
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଖୁଣ୍ଟପଡା
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ କୁଞ୍ଜବନପ୍ରସାଦ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ କୁଞ୍ଜବିହାରୀପୁର
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ମୁଣ୍ଡବଥାଳିପାହାଡ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ନୂଆପଲୀ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ନୁଣୀଆଉଟୀ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଓଳାସ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ପାଇଛାବସନ୍ତପୁର
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ପଟଣାବନ୍ଧଦ୍ଵାର
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ପଥରପୁଞ୍ଜି
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରସାଦ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ସାଧୁମୁଣ୍ଡିଆ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ସୁଆମଢିପ
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ଟିକରପଡା
ବାଘୁଆପଲ୍ଲୀ ତୁଳସିପୁର
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଆନନ୍ଦପୁର
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଅରଖପଲି
ଗୋଳାପୋଖରୀ ବାଦଭୂଇଁ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ବଡସହରା
ଗୋଳାପୋଖରୀ ବାଲିଆପଟା
ଗୋଳାପୋଖରୀ ବାରବାଟି
ଗୋଳାପୋଖରୀ ବେଗୁନିଆ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଚକ୍ରଧରପ୍ରସାଦ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପ୍ରସାଦ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଗୋଳାପୋଖରୀ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଗୋପାଳପ୍ରସାଦ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଗୋସିଙ୍ଗା
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଜାମୁସାହି
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଯାମୁସାହିପାଟଣା
ଗୋଳାପୋଖରୀ କାଳିକାପ୍ରସାଦ
ଗୋଳାପୋଖରୀ କରଡାପଲି
ଗୋଳାପୋଖରୀ କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲି
ଗୋଳାପୋଖରୀ କିସ୍ମତକେନ୍ଦୁପଲ୍ଲି
ଗୋଳାପୋଖରୀ ମାଣିବନ୍ଧ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ମର୍ଦାବାଡି
ଗୋଳାପୋଖରୀ ମରିଚିଆ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ମିଟୁଆଣି
ଗୋଳାପୋଖରୀ ନାକଡେଇଁ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ନିଳକଣ୍ଠପ୍ରସାଦ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ନିମାଣି
ଗୋଳାପୋଖରୀ ନୂଆଗାଁ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ନୃସିଂହପ୍ରସାଦ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ପାଣବାରବାଟି
ଗୋଳାପୋଖରୀ ପାଥପୁର
ଗୋଳାପୋଖରୀ ରାମପଡା
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଶାଳବଣୀ
ଗୋଳାପୋଖରୀ ଶାଳପଡା
ଗୋଳାପୋଖରୀ ସାନସହରା
ଗୋଳାପୋଖରୀ ତରବାଲ
ମାରଡା ବାଦିଲୋ
ମାରଡା ବରପୁଟ
ମାରଡା ବାଉଁଶବାଟୀ
ମାରଡା ଭୋଗଡା
ମାରଡା ଛେଳିଆ
ମାରଡା ଧାନଚାଙ୍ଗଡା
ମାରଡା ଦୁଆଡ଼ିଆ
ମାରଡା ଗୋପିନାଥପୁର
ମାରଡା ହନୁମନ୍ତ ପ୍ରସାଦ
ମାରଡା ହାଟୁଆରି
ମାରଡା ଝଗଡପଡା
ମାରଡା କଇଁଫୁଲିଆ
ମାରଡା କଇଁଥ ପୋଖରୀ
ମାରଡା କଳଟାଙ୍ଗି
ମାରଡା କାଳିଆପଲି
ମାରଡା କେନ୍ଦୁପଲି
ମାରଡା ଖଜୁରୀଆ
ମାରଡା ଖପରମଲ
ମାରଡା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ
ମାରଡା ମାଧପୁର
ମାରଡା ମହୁଲବେରଣା
ମାରଡା ମାରଡ଼ା
ମାରଡା ପଦ୍ମାବତୀ
ମାରଡା ପଥରଚକଡା
ମାରଡା ପୋଡାସାହି
ମାରଡା ରାକମା
ମାରଡା ଶାଳଝରୀଆ
ମାରଡା ତଳମାରଡା
ଫତେଗଡ ବଡବର
ଫତେଗଡ ବାରକାହାଣିଆ
ଫତେଗଡ ଭାପୁର
ଫତେଗଡ ବିଜୟନଗର
ଫତେଗଡ ବିଜିପୁର
ଫତେଗଡ ଦୁବପଲି
ଫତେଗଡ ଏଲପଡା
ଫତେଗଡ ଫତେଗଡ
ଫତେଗଡ ଗୁଡପଡା
ଫତେଗଡ ଜହରକୋଟ
ଫତେଗଡ ଯଶୋବନ୍ତପୁର
ଫତେଗଡ ଝାଟିଆପଲ୍ଲୀ
ଫତେଗଡ କରବର
ଫତେଗଡ ଖଇରଗାଡିଆ
ଫତେଗଡ ମହୁଲିଆ
ଫତେଗଡ ମାଳୀବେରଣୀ
ଫତେଗଡ ମନ୍ଦାର ବେରେଣୀ
ଫତେଗଡ ମଣିପୁର
ଫତେଗଡ ମାଣିତୀରି
ଫତେଗଡ ନଣ୍ଡାବର
ଫତେଗଡ ନୀହଲପ୍ରସାଦ
ଫତେଗଡ ପାର୍ବତୀପୁର
ଫତେଗଡ ପିଠାଖା଼ଇ
ଫତେଗଡ ସାସନ
ଫତେଗଡ ଶୁକପୋଖରୀ
ଫତେଗଡ ସୁନାଖଳା