ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ

ତହସିଲ ନୂଆଗାଁ

 ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳ କ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ତାଲିକା

 ନୂଆଗାଁ ତହସିଲର ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳ କ୍ରମରେ ଗ୍ରାମର ତାଲିକା
ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ନାମ
ବାହାଡାଝୋଲା ଆମ୍ବପଡା
ବାହାଡାଝୋଲା ବଡଦୁରୁପା
ବାହାଡାଝୋଲା ବଡତଇଳା
ବାହାଡାଝୋଲା ବଡତାମନଡା
ବାହାଡାଝୋଲା ବଧୁଲିପୁର
ବାହାଡାଝୋଲା ବାହାଡାଝୋଲା
ବାହାଡାଝୋଲା ବାମୁରି
ବାହାଡାଝୋଲା ବନ୍ଧାଭୂଇଁ
ବାହାଡାଝୋଲା ବନ୍ତଳା
ବାହାଡାଝୋଲା ବରଡିହି
ବାହାଡାଝୋଲା ବରକୋଳା
ବାହାଡାଝୋଲା ବାଉଁଶଖାଲ
ବାହାଡାଝୋଲା ବେଲଦ୍ଵାର
ବାହାଡାଝୋଲା ବେରୁଆଁବାରୀ
ବାହାଡାଝୋଲା ବେତନଟୀ
ବାହାଡାଝୋଲା ଭଣ୍ଡାରିବାରି
ବାହାଡାଝୋଲା ଭାଟସାହି
ବାହାଡାଝୋଲା ବୁରୁଦେଇ
ବାହାଡାଝୋଲା ଚାକୁଣ୍ଡାମଡା
ବାହାଡାଝୋଲା ଦାନ୍ତୁରା
ବାହାଡାଝୋଲା ଦିଗି
ବାହାଡାଝୋଲା ଡିମିରିପଲି
ବାହାଡାଝୋଲା ଡିମିରିପଦର
ବାହାଡାଝୋଲା ଘଡେଇବନ୍ଧ
ବାହାଡାଝୋଲା ଘୁଡୁକାବାରି
ବାହାଡାଝୋଲା ଚାକୁଣ୍ଡାପଲ୍ଲି
ବାହାଡାଝୋଲା ଗୁମି
ବାହାଡାଝୋଲା ଗୁନାମାଟି
ବାହାଡାଝୋଲା ଗୁଣ୍ଡୁରାସାହି
ବାହାଡାଝୋଲା ହରିପୁର
ବାହାଡାଝୋଲା ହାତିଆଶିଳା
ବାହାଡାଝୋଲା ହେମକାପଲି
ବାହାଡାଝୋଲା ଜଦୁପଲି
ବାହାଡାଝୋଲା ଜାମୁଝୋଲା
ବାହାଡାଝୋଲା ଜାମୁସାହି
ବାହାଡାଝୋଲା ଯୟପୁର
ବାହାଡାଝୋଲା ଜୋଡାସାହି
ବାହାଡାଝୋଲା କଇଥପଲି
ବାହାଡାଝୋଲା କଲିଆ
ବାହାଡାଝୋଲା କାଳିଆମ୍ବା
ବାହାଡାଝୋଲା କାମ୍ପଲା
ବାହାଡାଝୋଲା କଣବାଙ୍କ
ବାହାଡାଝୋଲା କାପତାପଲି
ବାହାଡାଝୋଲା କେନ୍ଦୁବଣିଆ
ବାହାଡାଝୋଲା କେପଟି
ବାହାଡାଝୋଲା କେରସିଙ୍ଗ
ବାହାଡାଝୋଲା କେଶଣ୍ଡା
ବାହାଡାଝୋଲା କିମ୍ଭିରି
ବାହାଡାଝୋଲା କୋରାଗାଡୁ
ବାହାଡାଝୋଲା କୁଶୁମଗାଡିଆ
ବାହାଡାଝୋଲା ଲିଙ୍ଗିରିବାରି
ବାହାଡାଝୋଲା ଲୁହାରଖଣି
ବାହାଡାଝୋଲା ମଧୁବନ
ବାହାଡାଝୋଲା ମକରାପଲ୍ଲି
ବାହାଡାଝୋଲା ମାଣିଆକୋଟ
ବାହାଡାଝୋଲା ମାଣିଆକୋଟ
ବାହାଡାଝୋଲା ମାଣ୍ଟୁଖମଣ
ବାହାଡାଝୋଲା ମୁରିଆମ୍ବା
ବାହାଡାଝୋଲା ନରାଗାଡୁ
ବାହାଡାଝୋଲା ନାରିଆମ୍ବା
ବାହାଡାଝୋଲା ନୂଆଗାଁ
ବାହାଡାଝୋଲା ନୂଆସାହି
ବାହାଡାଝୋଲା ଓଡ଼କପା
ବାହାଡାଝୋଲା ଓଡକପା
ବାହାଡାଝୋଲା ଓସମସକା
ବାହାଡାଝୋଲା ଫାମ୍ପୁଣି
ବାହାଡାଝୋଲା ପୋବଲା
ବାହାଡାଝୋଲା ପୋଡାସାହି
ବାହାଡାଝୋଲା ପୁରୁଣାପାଣି
ବାହାଡାଝୋଲା ରାଏପଲି
ବାହାଡାଝୋଲା ସାନଦୁରୁପା
ବାହାଡାଝୋଲା ସାନତାମନଡା
ବାହାଡାଝୋଲା ସେନ୍ତେରୀ
ବାହାଡାଝୋଲା ଶିଆରିମାଳ
ବାହାଡାଝୋଲା ସିମା
ବାହାଡାଝୋଲା ସିଙ୍ଗାରପଲି
ବାହାଡାଝୋଲା ସୁଣ୍ଢିଝୋଲା
ବାହାଡାଝୋଲା ତୋଡିଗାଡିଆ
ବାହାଡାଝୋଲା ତୁରୁତୁରୀ
ମହିପୁର ଅଭୟପୁର
ମହିପୁର ଆଡିପଡା
ମହିପୁର ଆନ୍ଧିକିଆରି
ମହିପୁର ବଡଗୋଠ
ମହିପୁର ବକଳବନ୍ଧ
ମହିପୁର ବଳଭଦ୍ରପୁର
ମହିପୁର ବାଲନ୍ଦା
ମହିପୁର ବନମାଳିପୁର
ମହିପୁର ବାଣୁଆସାହି
ମହିପୁର ବେଗୁନିଆସାହି
ମହିପୁର ଭାଲିଆପଦର
ମହିପୁର ଭିରୁଡା
ମହିପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣଦେଇ
ମହିପୁର ଚାହାଳି
ମହିପୁର ଚକାପଥର
ମହିପୁର ଚଣ୍ଡିଝରୀ
ମହିପୁର ଡାକଢୋଲ
ମହିପୁର ଡମୁଣି
ମହିପୁର ଦାସପୁର
ମହିପୁର ଦେଉଳି
ମହିପୁର ଧନୁଖଳା
ମହିପୁର ଢେଙ୍କଣା
ମହିପୁର ଢିପାମାଳ
ମହିପୁର ଧୋଡାପଲି
ମହିପୁର ଡିମିରିଝରୀ
ମହିପୁର ଦୁରଦୁରା
ମହିପୁର ଏକତାଳ
ମହିପୁର ଗାତିରି
ମହିପୁର ଗୋଛା
ମହିପୁର ଗୋଛାବାରି
ମହିପୁର ଗୋଳଗୋଳା
ମହିପୁର ଗୋପିନାଥପୁର
ମହିପୁର ଗୁଡୁପାଙ୍ଗି
ମହିପୁର ହରିଡାବନ୍ଧ
ମହିପୁର ହିରାଦେଇପୁର
ମହିପୁର ଜଗନ୍ନାଥପୁର
ମହିପୁର ଝରଣା
ମହିପୁର କାଞ୍ଜିଆମ୍ବା
ମହିପୁର କଣ୍ଟିଆମ୍ବା
ମହିପୁର କରଡାପଲି
ମହିପୁର କରଡାପଲି
ମହିପୁର କସିକିଆରି
ମହିପୁର ଖଣ୍ଡୁଗାଁ
ମହିପୁର ଖଙ୍ଗୁରି
ମହିପୁର ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ
ମହିପୁର କିମ୍ଭିରିଡଙ୍ଗି
ମହିପୁର କିରିଆଲାଞ୍ଜି
ମହିପୁର ମଧୁବନ
ମହିପୁର ମହିପୁର
ମହିପୁର ମାଳିସାହି
ମହିପୁର ମାଳିସର
ମହିପୁର ମସକାବାରି
ମହିପୁର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟପୁର ଶାସନ
ମହିପୁର ନନ୍ଦିଘୋଷପୁର
ମହିପୁର ନେଳିବାରି
ମହିପୁର ନିଳାଦ୍ରିପୁର
ମହିପୁର ନୁଆପଲି
ମହିପୁର ପଦ୍ମପୁର
ମହିପୁର ପାରାଢିପ
ମହିପୁର ପେଟାପଲି
ମହିପୁର ପୋକସୁଙ୍ଗା
ମହିପୁର ରାଧାନାଥପୁର
ମହିପୁର ରଗଡିସାହି
ମହିପୁର ରାଏପୁର
ମହିପୁର ରାଜନପଲି
ମହିପୁର ରାମଜେନା
ମହିପୁର ରାମଯେନାପଲି
ମହିପୁର ରାମପଲି
ମହିପୁର ରାଣିଗାଡିଆ
ମହିପୁର ରୋହିସାହି
ମହିପୁର ରାଉତପଡା
ମହିପୁର ସଁପଡା
ମହିପୁର ସାନହାମରା
ମହିପୁର ସେଣ୍ଢମରା
ମହିପୁର ଶିମିଳିସାହି
ମହିପୁର ସୁରୁକାବାରି
ମହିପୁର ଥୁଆବାରି
ମହିପୁର ତୋଟାସାହି
ମହିପୁର ଉଦୟପୁର
ମହିତମା ଆଛୁପଡା
ମହିତମା ଅମେଇଁମୁହି
ମହିତମା ଅନ୍ଧାରଖଣି
ମହିତମା ଆଙ୍ଗିସିଙ୍ଗ
ମହିତମା ବଡବେରଣା
ମହିତମା ବଡକାଠୁଆବାରି
ମହିତମା ବରଡାଖମଣ
ମହିତମା ବେଲବଣି
ମହିତମା ଚଢେଇମରା
ମହିତମା ଦୁମଦୁମାପଲି
ମହିତମା ଗଉଡଚାଞ୍ଚରାପଲି
ମହିତମା ଗୁଣ୍ଡୁରାବାରୀ
ମହିତମା ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରସାଦ
ମହିତମା ଜୟପଲୀ
ମହିତମା ଯିଗିନିପଡା
ମହିତମା କଖାରୁମଡା
ମହିତମା କୋରଡା
ମହିତମା କୋସଳାଙ୍ଗ
ମହିତମା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ
ମହିତମା ଲଡୁକେଶ୍ଵରପୁର
ମହିତମା ଲୁଣିସରା
ମହିତମା ମହିତ୍ତମା
ମହିତମା ମିନାଗାଡିଆ
ମହିତମା ନଇତଇଳା
ମହିତମା ପୁରୁଣାପାଣି
ମହିତମା ରଗଡିମଡା
ମହିତମା ରକ୍ତପଟା
ମହିତମା ଶିଖରଗୋଛା
ମହିତମା ସିକିରିଡା
ମହିତମା ସିଙ୍ଗପୁର
ମହିତମା ସୋରଡା
ମହିତମା ଟୁଣିଆପଡା
ମହିତମା ଉଦୟପୁର
ନୂଆଗାଁ ଆମ୍ବଝରି
ନୂଆଗାଁ ଅଠରଗଣ୍ଡା
ନୂଆଗାଁ ବଡ଼ଯୀରି
ନୂଆଗାଁ ବାଡିବାରି
ନୂଆଗାଁ ବାଗିଆମ୍ବା
ନୂଆଗାଁ ଭାଲିଆପଦର
ନୂଆଗାଁ ଭୁଇଁରଗଡି
ନୂଆଗାଁ ବୁଢାବାରି
ନୂଆଗାଁ ଚଡକମରା
ନୂଆଗାଁ ଚଢେୟାପଲି
ନୂଆଗାଁ ଛଣବଣିଆ
ନୂଆଗାଁ ଡମତଲାଉ
ନୂଆଗାଁ ଡିମିରିଆ
ନୂଆଗାଁ ଦୁରୁଙ୍ଗି
ନୂଆଗାଁ ଗୋହିରବାଦୁ
ନୂଆଗାଁ ଗୁଣ୍ଡୁରାସାହି
ନୂଆଗାଁ ଜାକଡା
ନୂଆଗାଁ କାଚପଲି
ନୂଆଗାଁ କାଳିଆମ୍ବା
ନୂଆଗାଁ କନ୍ଧଖାଲମଡା
ନୂଆଗାଁ କାଣିଗିରି
ନୂଆଗାଁ କପାଗାଡୁ
ନୂଆଗାଁ କରଚୁଲି
ନୂଆଗାଁ କେନ୍ଦୁବଣିଆ
ନୂଆଗାଁ ଖାଲମଡା
ନୂଆଗାଁ କୁଶବିଡା
ନୂଆଗାଁ କୁସାକଟା
ନୂଆଗାଁ କୁଟିବାରି
ନୂଆଗାଁ ଲେଡିସାହି
ନୂଆଗାଁ ଲୁଣି
ନୂଆଗାଁ ମାଇଛେଳି
ନୂଆଗାଁ ମଣ୍ଡାଡିହ
ନୂଆଗାଁ ମୁଦରାଙ୍ଗ
ନୂଆଗାଁ ମୁଥାଗାଡିଆ
ନୂଆଗାଁ ନୁଆଗାଁ
ନୂଆଗାଁ ସଂପଡା
ନୂଆଗାଁ ସାନଜିରି
ନୂଆଗାଁ ସିମିଳିସାହି
ନୂଆଗାଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରପୁର
ନୂଆଗାଁ ଟଭାପଲି
ନୂଆଗାଁ ଟୁକୁଡା